Θήκες καρτών δωματίου ξενοδοχείου

Η θήκη για τις κάρτες δωματίου είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να παρέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες στον
πελάτη, όπως τον αριθμό δωματίου, τις ώρες check in-out, κωδικό wifi, κ.α.
Έτσι διευκολύνει το έργο σας και η κάρτα στη θήκη αυτή αποκτά μια πιο προσωπική ταυτότητα για τον πελάτη.

Top