Θήκες αποδείξεων για καφέ/εστιατόρια και κάρτας δωματίου για ξενοδοχεία.

Υπάρχουν διαθέσιμα τρια διαφορετικά σχήματα και μεγέθη.

Εκτύπωση: απο 1 έως 4 χρώματα, και στις δυο όψεις

Χαρτί: λευκό / μπεζ 300γρ. ή οποιοδήποτε άλλο κατόποιν συνεννόησης

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας δεν υπάρχει.

Χρόνος παράδοσης: ~1 εβδομάδα