Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Η εταιρία Μαριόλας και η ιστοσελίδα mariolas.gr είναι μοναδικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών που αναφέρονται και συλλέγονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Η πληροφόρηση αυτή δεν θα πωληθεί, μοιραστεί ή ενοικιαστεί σε τρίτους κατά τρόπο διαφορετικό από αυτό που καταγράφεται σε αυτή τη δήλωση. Οι φωτογραφίες δειγμάτων που έχουν αναρτηθεί αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρίας μας και απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους ή η αποθήκευσή τους από τρίτους χωρίς την έγγραφη άδειά μας.

Cookies

Ένα cookie είναι μια σειρά από παράμετροι που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του χρήστη και περιλαμβάνει επιλεγμένη πληροφόρηση σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη στην ιστοσελίδα. Ένα cookie μπορεί να συγκρατεί προτιμήσεις όπως επιλογή γλώσσας, όνομα χρήστη ή άλλες παρόμοιες πληροφορίες που αντίθετα θα απαιτούσαν συχνές υποβολές από τον χρήστη. Η χρήση ενός cookie δεν μπορεί με κανένα τρόπο να οδηγήσει σε ταυτοποίηση προσωπικής πληροφόρησης κατά τον χρόνο επίσκεψης της ιστοσελίδας μας.

Φάκελοι Καταχωρήσεων (Log files)

Χρησιμοποιούμε διευθύνεις IP (Internet Protocol) για την ανάλυση τάσεων χρήσης ιστού, διαχείρισης της ιστοσελίδας, παρακολούθησης ενδεχόμενης παράνομης δραστηριότητας χρηστών και συγκέντρωσης ευρείας δημογραφικής πληροφόρησης (χώρα προέλευσης) για συγκεντρωτική χρήση. Οι διευθύνσεις IP δεν είναι συνδεδεμένες με πληροφόρηση ιδιωτικής ταυτοποίησης.

Σύνδεσμοι (Links)

Η ιστοσελίδα μας είναι πιθανό να εμπεριέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η εταιρία μας δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές δεδομένων ή το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ισχύει μόνο για την πληροφόρηση που συλλέγεται από το mariolas.gr.

Επικοινωνία

Για λόγους βελτίωσης της προσωποποίησης των υπηρεσιών μας και διατήρησης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε ορισμένες μορφές πληροφόρησης, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα και επιστολές όταν συναλλάσσεστε μαζί μας.

Ασφάλεια

Η παρούσα Ιστοσελίδα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία ων δεδομένων.

Top