Μπλοκ παραγγελιών, delivery κτλ. 1φυλλα, διπλότυπα και τριπλότυπα σε διάφορες διαστάσεις.

Με χοντρό ανθεκτικό εξώφυλλο!

Δελτία

Κωδικός

Διάσταση

Φύλλα

Εστιατορίου

525

8 x17

50 x2

Εστιατορίου

525α

8 x17

50 x3

Εστιατορίου

523

10 x 21

50 x 2

Εστιατορίου

524

10 x 21

50 x 3

Εστιατορίου

751

8 x 17

100 x 1

Εστιατορίου

752

10 x 21

100 x 1

Μπαρ

527

8 x 12

50 x 2

Delivery

526

10 x 21

50 x 2

h