Κωδικός

Χαρακτηριστικά

Τιμή

R – 00

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

41,3 x 28,6 mm

31,8 mm

255 gr

 Τιμή : 0,040 € / τεμ.

R – 02

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

41,3 x 28,6 mm

31,3 mm

255 gr

 Τιμή : 0,040 € / τεμ.

R – 05

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

25,4 x 33,3 mm

11,1 mm

340 gr

 Τιμή : 0,028 € / τεμ.

R – 07

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

19,1 x 76,2 mm

7,9 mm

200 gr

 Τιμή : 0,048 € / τεμ.

R – 16

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

47,6 x 44,5 mm

31,8 mm

566 gr

 Τιμή : 0,060 € / τεμ.

R – 18

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

47,6 x 44,5 mm

34.9 mm

566 gr

 Τιμή : 0,060 € / τεμ.

R – 27

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

19,1 x 28,6 mm

7,9 mm

200 gr

 Τιμή : 0,021 € / τεμ.

R – 28

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

22,1 x 34,9 mm

9,5 mm

170 gr

 Τιμή : 0,030 € / τεμ.

R – 33

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

28,1 x 44,5 mm

9,5 mm

400 gr

 Τιμή : 0,049 € / τεμ.

R – 35

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

44,5 x 54 mm

9,5 mm

566 kg

 Τιμή : 0,099 € / τεμ.

R – 51

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

64,3 x 38,1 mm

31,8 mm

283 gr

 Τιμή : 0,049 € / τεμ.

R – 5125

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

74,6 x 38,1 mm

31,8 mm

510 gr

 Τιμή : 0,086 € / τεμ.

R – T33

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

25,4 x 41,3 mm

7,9 mm

230 gr

 Τιμή : 0,049 € / τεμ.

C – 63

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

38,1 x 39,7 mm

7,9 mm

340 gr

 Τιμή : 0,043 € / τεμ.

C – 64

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

31,8 x 22,2 mm

11,1 mm

311 gr

 Τιμή : 0,024 € / τεμ.

C – 67

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

41,3 x 31,8 mm

33,3 mm

400 gr

 Τιμή : 0,036 € / τεμ.

C – 75

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

44,5 x 38,1 mm

31,8 mm

510 gr

 Τιμή : 0,045 € / τεμ.

C – 78

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

44,5 x 38,1 mm

34,9 mm

510 gr

 Τιμή : 0,045 € / τεμ.

C – T14

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

25,4 x 50,8 mm

11,1 mm

226 gr

 Τιμή : 0,032 € / τεμ.

R – LHS

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

39,6 x 69,9 mm

31,8 mm

850 gr

 Τιμή : 0,079 € / τεμ.

R – HAK

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

50,8 x 117,5 mm

4,8 mm

1,132 kg

 Τιμή : 0,176 € / τεμ.

2 -L79

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

50,8 x 117,5 mm

31,8 mm

1,132 gr

 Τιμή : 0,138 € / τεμ.

S – T14

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

25,4 x 50,8 mm

11,1 mm

255 gr

Τιμή : 0,035 € / τεμ.

S – T20

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

50,8 x 50,8 mm

33,3 mm

285 gr

 Τιμή : 0,051 € / τεμ.

S – T21

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

50,8 x 50,8 mm

33,3 mm

285 gr

 Τιμή : 0,051 € / τεμ.

2 – DAK

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

42 x 95 mm

26 mm

 Τιμή : 0,106 € / τεμ.

2 – AAK

Διαστάσεις:

Διαστάσεις τρύπας:

Μέγιστο Βάρος:

102 x 42 mm

22 mm

 Τιμή : 0,099 € / τεμ.

2 – SHS

Διαστάσεις:

Μέγιστο Βάρος:

431,8 x 25,4 mm

6,8 kg

 Τιμή : 0,164 € / τεμ.

2 – SHL

Διαστάσεις:
Μέγιστο Βάρος:

584,2 x 34,9 mm

13,6 kg

 Τιμή : 0,235 € / τεμ.

2 83

Διαστάσεις:
Διαστάσεις τρύπας:
Μέγιστο Βάρος / Θέση:
Συνολικό βάρος:

635 x 34,9 mm

57,2 mm

85 g

1,02 kg

 Τιμή : 0,26 € / τεμ.

2 -M8014 – 12

Διαστάσεις:
Μέγιστο Βάρος / Θέση:
Συνολικό βάρος:

381 x 34,9 mm

85 g

1,02 kg

 Τιμή : 0,28 € / τεμ.

2-FLR3

Διαστάσεις:
Μέγιστο Βάρος / Θέση:
Συνολικό βάρος:

622 x 28,60 mm

340 g

4,08 kg

 Τιμή : 0,695 € / τεμ.

R-SHT

Διαστάσεις:
Μέγιστο Βάρος:
241,3 x 25,4 mm

6,8 kg

 Τιμή : 0,119 € / τεμ.

R-SHU

Διαστάσεις: 432 x 28,6 mm
Μέγιστο Βάρος: 11,3 kg
 Τιμή : 0,21 € / τεμ.

R-SHD

Διαστάσεις: 50 x 30 mm
Μέγιστο Βάρος: kg
 Τιμή : 0,28 € / τεμ.

PAV

Διαστάσεις: 76 x 76 cm  Τιμή : 0,276 € / τεμ.

PFB

Διαστάσεις: 108 mm  Τιμή : 0,60 € / τεμ.

PWB

Διαστάσεις: 127 x 89 mm  Τιμή : 0,689 € / τεμ.

2-DAK

Διαστάσεις: x mm  Τιμή : 0,106 € / τεμ.
Top